amnim2.gif

téralkotás /
tárgyalkotás /
képalkotás /

A Design Tanszék három alapképzési (BA) szakot indít 2021. szeptemberétől – Építőművészet BA, Formatervezés BA és Tervezőgrafika BA szakokra lehet jelentkezni. 

Mindhárom design szakunk programjának alapja a közös alapozó- és művészetelméleti stúdiumok, ezekre épülnek a szakmai tárgyak. A tér-, a tárgy- és a képalkotás feltétele a vizuális nyelv ismerete és a komplex gondolkodásra való képesség. A rajzi, formálási, fotográfiai és konstrukciós készségek elsajátítása a kezdetektől intenzív a képzésünkben, a manuális képességek fejlesztése az alkotói szemlélet alakítását is jelenti. Művészeti oktatásunk ugyanilyen fontos része a műalkotások, stílusok és filozófiai iskolák megismerése a jelentől kezdve az előzmények, a történeti korok megértéséig. A design a 21. században már nem csak az esztétikus és praktikus alkotások létrehozását jelenti, hanem a kor kihívásait felismerő kreatív, felelős, problémamegoldó tevékenységként értelmezett. A szakmákhoz kötődő speciális tudásokon túl az alkotónak ismerni és érteni kell, hogy miként működnek a társadalmi folyamatok, milyenek a téri-, tárgyi- és képi környezetben megélhető élmények, hogyan megy végbe az emberek közötti kommunikáció. A különböző elméleti és gyakorlati órák támogatják ezen képességek fejlesztését és a vizuális műveltség kialakulását.